اخبار

اطلاعیه مهم
افتتاح فروشگاه اینترنتی تخصصی نوزاد، مادر و کودک مام شو. ازین پس برای مشاهده قیمت و خرید اینترنتی تمامی محصولات چیکو اصل و با گارانتی و خدمات پس از فروش، فقط به سایت www.momsho.com مراجعه نمایید
1396/3/29 17:31:44در این پروژه ، کفش چیکو به صورت خاص مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته که براساس 4 مفھوم اصلی طراحی گردیده است. کفشھای چیکو از ویژگی ھای گوناگونی بھره مند می باشند که با توجه به مراحل رشد کودک ، ھدف اصلی آن رشد صحیح پای نوزاد است.از نوزادی به بعد: ( پاپوش / سایز 16 الی 19 )

در طول چند ماه اول توصیه می شود تا آنجا که امکان دارد نوزادان برای افزایش پذیرش خود با محیط اطراف با پای برھنه حرکت کنند . با این حال محافظت از پا در برابر سرما و ضربه یک نیاز مهم می باشد.
برای نوزادان توصیه می شود از پاپوش ھایی که از مواد فوق العاده نرم و طبیعی که برای پوشش و حفاظت از پا می باشند استفاده شود.کفش باید دارای فضای گسترده ای باشد تا پای نوزاد به راحتی در آن وارد گردد.

از 9ماهگی به بعد : ( گَتونا / سایز 19 الی 21 )
کودکان در این سن به طور فزاینده ای در مورد جھانی که درآن زندگی می کنند کنجکاو و در حال آماده سازی برای چھاردست و پا رفتن ھستند کفش ھای بسیارسبک که دارای کفی نرم و انعطاف پذیر در مکان ھای خاص می باشند توصیه می شود چون براحتی در زمانی که نوزاد در مرحله چھار دست و پا راه رفتن است با پا سازگار می گردد.

از 18 ماهگی به بعد : ( کامینا / سایز 22 الی 30 )
در این سن نوزاد شروع به حرکت کرده و اولین گام ھای خود را بر میدارد که نقاط تحریک کننده کف کفش باعث تقویت عضلات کف پا و شکل گیری درست قوس کف پا می گردد در این سن کودکان به کفش ھایی انعطاف پذیر با کفی ھا طبی که بتوانند به آرامی و به طور مداوم باعث تحریک کف پا شوند نیاز دارند وکفش باید بدون ھیچگونه قوس و دارای پاشنه برای ثبات بیشتر پای نوزاد باشد. تنھا کفی که تمام نکات سودمند و مورد نیاز برای رشد مناسب پای نوزاد را دارا می باشد.کفش دخترانه

کفش دخترانه
45641-17
1,950,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
45642-17
1,950,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
45642-30
1,950,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
45642-70
1,950,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
45661-20
1,950,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
45661-10
1,950,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
45763-70
1,250,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
45763-78
1,250,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53459-80
1,950,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53467-10
2,450,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53467-30
2,450,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53467-80
2,450,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53468-10
1,950,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53468-30
1,950,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53468-80
1,950,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53476-65
2,450,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53484-16
2,450,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53485-15
1,950,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53485-70
1,950,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53485-80
1,950,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53486-15
1,950,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53486-70
1,950,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53486-80
1,950,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53493-15
1,950,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53494-15
1,950,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53535-10
2,850,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53536-30
2,250,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53536-80
1,750,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53562-80
1,950,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53567-87
1,900,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53686-10
1,900,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53737-20
1,950,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53742-30
2,400,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53743-50
2,250,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53755-86
1,400,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53757-15
1,400,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53757-16
1,400,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53567-15
1,900,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات

کفش پسرانه

کفش پسرانه
45641-30
1,750,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
45641-86
1,750,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
45642-80
1,400,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
51451-30
2,250,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
51451-80
2,250,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53436-40
2,250,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53441-95
2,250,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53459-40
1,800,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53459-80
1,800,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53459-95
1,800,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53493-80
1,350,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53493-86
1,350,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53494-80
1,350,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53494-86
1,350,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53521-30
2,200,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53522-80
2,200,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53523-86
1,900,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53525-80
1,900,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53525-95
1,900,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53680-65
1,950,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53680-92
1,950,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53755-80
1,400,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات

پاپوش

دخترانه
47498-12
800,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
47498-83
800,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53407-20
950,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53410-15
800,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53410-86
800,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53414-20
800,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
53414-10
800,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات

پاپوش

پسرانه
47498-31
800,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
47498-80
800,000 ریال
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات