شیشه شیر نوزاد که در وسایل سیسمونی قرار دارد از ویژگی هایی باید برخوردار باشد تا به نوزاد آسیبی نرساند. شیشه شیر نوزاد از دو بخش خود شیشه و سر شیشه تشکیل می گردد. بهتر است مادران گرامی چند شیشه شیر نوزاد تهیه نموده تا در زمان مناسب از هر یک از آنها استفاده نمایند. استریلیزه بودن شیشه شیر نوزاد و سر شیشه بسیار مهم می باشد. اولین نکته ای که باید به هنگام شیردادن به نوزاد توجه شود این است کودک را در سمت چپ خود قرار داده تا صدای قلب شما را بشنود. از وسایل بهداشتی کودک می توان به شامپو بچه اشاره نمود که باید متناسب با کودک تهیه گردد. زمان شیر دادن دقت نمایید که سر شیشه حتما پر بوده و هیچ فضای خالی نداشته باشد تا از قورت دادن هوا توسط نوزاد جلوگیری گردد که منجر به دل درد و گریه می شود.  کودک شما پس از استفاده از شیشه شیر نوزاد حتما نیاز به آروغ زدن دارد برای این کار نوزاد را به حالت عمود گرفته و پشت او را نوازش نمایید یا ضربات آرام بزنید تا آروغ خود را بزند سپس نوزاد را در جای خود قرار بدهید. استفاده از اسباب بازی پسرانه و دخترانه استاندارد به شما کمک می کند تا رشد فکری کودک خود را افزایش بدهید. آغوشی نوزاد از دیگر وسایلی می باشد که می تواند کودک را در آن قرار داد. ولی شیشه شیر نوزاد از جنس پلاستیکی باشد یا شیشه ای؟ پاسخ را باید بدین گونه بیان نمود که نوع پلاستیکی به دلیل استفاده از مواد شیمیایی ممکن است منجر به بروز بیماری برای فرزند شما شود پس بهتر است از جنس شیشه ای آن استفاده کنید.

شیشه شیر

اِستِپ آپ / Step Up
STEP UP NEW BOTTLE +0M
سفارش آماده تحویل: 2
جزئیات
STEP UP NEW BOTTLE +2M
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
STEP UP NEW BOTTLE +4M
سفارش آماده تحویل: 5
جزئیات
STEP UP NEW BOTTLE +6M
سفارش آماده تحویل: 4
جزئیات

شیشه شیر

"وِل بی اینگ" با سر لاتکس / Well Being
WELLBEING BOTTLE +0M
سفارش آماده تحویل: 2
جزئیات
WELLBEING BOTTLE +2M
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
WELLBEING BOTTLE +4M
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات

شیشه شیر

"وِل بی اینگ " با سر سیلیکان / Well Being
WELLBEING BOTTLE +0M
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
WELLBEING BOTTLE BOY +0M
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
WELLBEING BOTTLE GIRL +0M
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
WELLBEING BOTTLE  +0M
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
WELLBEING BOTTLE +2M
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
WELLBEING BOTTLE  +2M
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
WELLBEING BOTTLE +4
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات

سر شیشه

اِستِپ آپ / Step Up
NEW TEATS +0M STEP UP
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
NEW TEATS +2M STEP UP
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
NEW TEATS +4M STEP UP
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
NEW TEATS +6M STEP UP
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
NEW TEATS +6M STEP UP FAST
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات

سر شیشه

" وِل بی اینگ" / WELLBEING PHYSIOLOGICAL LATEX
WELLBEING TEAT +0M
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
WELLBEING TEAT +2M Adjustable
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
WELLBEING TEAT +4M
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
WELLBEING TEAT +4M Fast
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات

سر شیشه

"وِل بی اینگ"/WELLBEING PHYSIOLOGICAL SILICON
WELLBEING TEAT +0M
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
WELLBEING TEAT +2M Adjustable
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
WELLBEING TEAT +4M
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
WELLBEING TEAT +4M Fast
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات

لوازم جانبی شیرخوری

دسته شیشه شیر
دسته شیشه شیر
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات

لوازم جانبی شیرخوری

خشک کننده شیشه شیر و لیوان/Feeding Bottle Drainer

لوازم جانبی شیرخوری

فرچه تمیز کننده شیشه شیر و پستانک/Bottle Brush Set

لوازم جانبی شیرخوری

گرم کن بطری شیشه شیر/Bottle Warmer

لوازم جانبی شیرخوری

گرم نگهدارنده بطری غذاخوری/Thermal Feeding Bottle

لوازم جانبی شیرخوری

دستگاه استریل / Hot Sterilization
Steril Digit
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
Steril Natural
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات

لوازم جانبی شیرخوری

قندداغ خوری/ Micro Feeding Bottle
قنداغ خوری/Micro Feeding Bottle
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات

لوازم جانبی شیرخوری

زنجیر پستانک / Soother Chain
زنجیر پستانک / Soother Chain
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات

پستانک

فیزیو سیلیکان/ PHYSIO SILICONE
0+ PHYSIO SILICONE
سفارش آماده تحویل: 2
جزئیات
PHYSIO SILICONE +12
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
PHYSIO SILICONE +4
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات

پستانک

فیزیو سافت سیلیکان/ PHYSIO SOFT
PHYSIO SOFT SILICONE +0
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
PHYSIO SOFT SILICONE +4
سفارش آماده تحویل: 3
جزئیات

پستانک

فیزیو لاتکس/ PHYSIO LATEX
PHYSIO LATEX +0
سفارش آماده تحویل: 3
جزئیات
PHYSIO LATEX +12
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات

پستانک

فیزیو سافت لاتکس/ PHYSIO SOFT
PHYSIO SOFT LATEX +0
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات
PHYSIO SOFT LATEX +4
سفارش آماده تحویل: 0
جزئیات